CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

Để đảm bảo tính minh bạch, hỗ trợ các đại lý yên tâm khi bán hàng cùng với MYLROCRE.COM. Chúng tôi xin ban hành tài liệu này nêu rõ quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Tham khảo thêm:

Dưới đây là nội dung chính sách

Các định nghĩa:

  • Đại lý:  là sỉ ở tất cả các cấp trong hệ thống phân phối Mylrocre.com. Được Mylrocre.com chính thức ký hợp đồng Đại lý.
  • Đại lý ủy quyền: là đại lý được MYLROCRE.COM ủy quyền ký hợp đồng, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ,  giao hàng và đổi trả hàng hóa cho đại lý mới.

Giá nhập và giá bán tuân thủ theo bảng giá chính thức từ công ty Lyona cũng như MYLROCRE.COM được đính kèm theo hợp đồng Đại Lý. Đại lý phải cam kết không phá giá để cạnh tranh. Nếu bị phát hiện bán phá giá thì sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo hoặc công bố cho toàn cộng đồng và cấm bán.

Hàng hóa và giao hàng: Mọi vấn đề đặt hàng, đổi trả hàng hóa, Đại Lý phải làm việc với đại lý ủy quyền. MYLROCRE.COM không làm việc trực tiếp với từng Đại Lý. Chi phí giao hàng hai bên tự thỏa thuận.

Đào tạo và hướng dẫn: Đại Lý mới sẽ được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn chăm sóc da, nghiệp vụ tư vấn bán hàng, kỹ năng tiếp thị, …. do chính MYLROCRE.COM tổ chức. Ngoài ra đại lý còn được sự hướng dẫn chi tiết từ đại lý ủy quyền của mình.

Bán hàng: Đại lý có toàn quyền quyết định cách bán hàng của mình nhưng phải tuân thủ các chính sách về giá của Lro’Cre và Mylrocre.com.

Thưởng doanh số: Các Đại Lý được hưởng đầy đủ các mức thưởng doanh số theo chính sách công khai từ công ty Lyona. Cộng thêm các khoản thưởng từ MYLROCRE.COM.  Tham khảo thêm thông tin chính sách thưởng doanh số bằng cách inbox cho chúng tôi.

Thanh toán: Các Đại Lý thanh toán bằng tiền mặt, COD hoặc chuyển khoản cho đại lý ủy quyền trực tiếp của mình. Không chấp nhận giao hàng phát sinh công nợ. Các điều khoản khác do 2 bên cùng thỏa thuận và cam kết.

Đổi trả hàng hóa: Việc đổi trả hàng hóa tuân theo chính sách đổi trả hàng hóa 2019 của MYLROCRE.COM. Đây là chính sách hỗ trợ cho đại lý điều chỉnh cơ cấu hàng tồn kho tập trung vào các mặt hàng chủ lực và tránh tồn kho quá hạn.  Trong trường hợp muốn nghỉ bán Đại lý nên báo trước cho MYLROCRE.COM ít nhất 1 tháng để được hỗ trợ giải quyết hàng hóa kịp thời.

Hỗ trợ đại lý mới: MYLROCRE.COM hỗ trợ thu hồi nguyên giá trong vòng 2 tháng cho đại lý mới để các bạn yên tâm nhập hàng. Chi tiết tham khảo chính sách hỗ trợ đại lý mới 2019 của MYLROCRE.COM.

Thông tin cập nhật chính sách:  Tất cả các chính sách của MYLROCRE.COM có thể sẽ được cập nhật bất kỳ lúc nào và sẽ được thông báo trước cho các đại lý nửa tháng.