/Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mậtmylrocre.com2018-06-26T07:04:10-07:00

Chính sách bảo mật

Chúng tôi ở Mylrocre đã tạo tuyên bố về quyền riêng tư này để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư và quyền riêng tư của chúng tôi. Trang này tiết lộ thông tin thu thập và phổ biến thông tin cho trang web mylrocre.com.

Thông tin tự động đăng nhập

Trang web này sử dụng các công cụ phân tích trang web khác nhau (như Google Analytics) và các công cụ đo lường khác (như Hotjar và VWO) để giúp phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Các công cụ này sử dụng ‘cookies’, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để thu thập thông tin nhật ký internet chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập dưới dạng ẩn danh. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được truyền tới Google và đôi khi các nhà cung cấp khác. Thông tin này sau đó được sử dụng để đánh giá khách truy cập sử dụng trang web và lập các báo cáo thống kê về hoạt động trang web cho mylrocre.com.

Chúng tôi sẽ không bao giờ (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng công cụ phân tích thống kê để theo dõi hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Nhà cung cấp phân tích web không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do họ nắm giữ. Cả chúng tôi lẫn nhà phân tích web đều không liên kết hoặc tìm cách liên kết, địa chỉ IP với danh tính của người dùng máy tính. Chúng tôi sẽ không liên kết bất kỳ dữ liệu nào được thu thập từ trang web này với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ bất kỳ nguồn nào trừ khi bạn gửi thông tin đó một cách rõ ràng thông qua biểu mẫu điền trên trang web của chúng tôi.

Vô hiệu hóa và bật cookie

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trên trình duyệt của bạn.

Liện kết ngoại

This page contains links (link) to another page number. mylrocre.com and the author of it does not give a security on the security or the contents of the website pages.

Authentication

Some product of their we will ask you defined with Google or Facebook for we can get the information for you. We are not see a your personal data. We are an to use the entire data usage for the measurement of the applications applications, but no personal information that the details to be detail for the third party.

Personal information

When you got a comment or register a email list, we will ask your name and your email address. When you buy the product, we will also ask your name and your email address and they can be got a different information from your URL of your web page. Email của bạn và any other information will be used only for your contact about the updates on the Mylrocre. Thông tin cá nhân  your  will not be allocation  for any ai because of any purpose nào.

Bảo vệ

This page is an existing security to protect the lost loss, abuse and change information under their check.

Contact with Mylrocre

If you have any question question to declaration on this permissions, executing your this page or your transaction with this web page, you can be contact with us with the contact template.